De herinrichting van de zolder

Na het herstel van het dak van de kerkenkamer is het dak van binnen geisoleerd zodat ook deze ruimte geschikt gemaakt kon worden voor activiteiten. Wat nu nog rest is het herstel van het monumentale voorportaal, het orgel en de raampartijen van de kerkzaal. De...
De restauratie van het dak

De restauratie van het dak

In 2019 (de raming van de totale kosten was o.a. door prijsstijgingen verder gestegen tot circa € 900.000) waren er voldoende middelen (circa € 100.000,-) verkregen om te kunnen starten met het herstel van de daken van de kerkenkamer, en het dak boven het orgel (het...
Het funderingsherstel

Het funderingsherstel

Eind 2015 was er circa € 600.000,- beschikbaar en kon gestart worden met de 1e fase van de restauratie en met name het herstel van de fundering van de kerkenkamer en een kleine uitbreiding (toiletten e.d.).

Start fondswerving voor het Restauratieplan

Start fondswerving voor het Restauratieplan (tot. circa €900.000,-). Na de overdracht werd gestart met de uitwerking van de plannen. Laurens Vis (oud lid van de DGW) werd ingeschakeld als architect en het plan werd verder uitgewerkt en begroot. Op basis van een...
De oprichting van de SWV

De oprichting van de SWV

In 2009 werd de Wormerveerse Vermaning door de DGW overgedragen (verkocht voor één euro) aan de St. Wormerveerse Vermaning. De SWV was kort daar voor op initiatief van de HVW en een aantal prominente en betrokken Wormerveerders opgericht. De verwachting was dat er...