Start fondswerving voor het Restauratieplan (tot. circa €900.000,-). Na de overdracht werd gestart met de uitwerking van de plannen. Laurens Vis (oud lid van de DGW) werd ingeschakeld als architect en het plan werd verder uitgewerkt en begroot. Op basis van een business- en exploitatieplan en de restauratiebegroting (nieuwe begroting ruim € 700.000,-) werd in 2014 gestart met fondswerving.