Selecteer een pagina

Start fondswerving voor het Restauratieplan (tot. circa €900.000,-). Na de overdracht werd gestart met de uitwerking van de plannen. Laurens Vis (oud lid van de DGW) werd ingeschakeld als architect en het plan werd verder uitgewerkt en begroot. Op basis van een business- en exploitatieplan en de restauratiebegroting (nieuwe begroting ruim € 700.000,-) werd in 2014 gestart met fondswerving. Eind 2015 was er circa € 600.000,- beschikbaar en kon gestart worden met de 1e fase van de restauratie en met name het herstel van de fundering van de kerkenkamer en een kleine uitbreiding (toiletten e.d.).