Vrienden van de Wormerveerse Vermaning

Bedrijfsvrienden

  

 

Fondsen

Rijksdienst Monumenten
Provincie Noord-Holland
Gemeente Zaanstad – monumenten
ADS – Doopsgezinde fondsen
Steunfonds Wormerveerse Vermaning
Honig Laan Fonds
Stichting Ir. P.M. Duyvisfonds
Nicolaas Jaapies Stichting
Gerrit Blaauw Fonds
Weduwe- en Wezenfonds d’Acht Staten
BredeNHof Stichting
Stichting Vrederijk
Het Cultuurfonds

Vriend worden?

De Stichting Wormerveerse Vermaning heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn aftrekbaar van uw inkomsten of vennootschapsbelasting.

De Stichting met haar vrijwilligers voert al haar werkzaamheden uit voor alle activiteiten in de Vermaning Рin al haar verscheidenheid  Рen zorgt voor een permanent onderhoud aan gebouw en orgel. Zij heeft dan ook geen winstoogmerk.

Uw bijdrage wordt dus volledig gebruikt voor uw doel. Wilt u meer weten hierover mail ons dan op info@wormerveersevermaning.nl

Stichting Wormerveerse Vermaning

Zaanweg 57
1521 DM Wormerveer
Kvk.nr. 34372917
RSIN 821750835
Bankrek. NL65RABO 0156762331
Btw nr. NL821750835B01

Share This