De rijke geschiedenis van de Wormerveerse Vermaning

Tijdlijn

2020

2020, De herinrichting van de zolder

Na het herstel van het dak van de kerkenkamer is het dak van binnen geisoleerd zodat ook deze ruimte geschikt gemaakt kon worden voor activiteiten. Wat nu nog rest is het herstel van het monumentale voorportaal, het orgel en de raampartijen van de kerkzaal. De schatting is dat daarmee (prijspeil 2020) ruim € 200.000,- gemoeid zal zijn.

2019

2019 De restauratie van het dak

In 2019 (de raming van de totale kosten was o.a. door prijsstijgingen verder gestegen tot circa € 900.000) waren er voldoende middelen (circa € 100.000,-) verkregen om te kunnen starten met het herstel van de daken van de kerkenkamer, en het dak boven het orgel (het dak van de kerkzaal was al voor de overdracht herstelt).

2016

2016 Het funderingsherstel

Eind 2015 was er circa € 600.000,- beschikbaar en kon gestart worden met de 1e fase van de restauratie en met name het herstel van de fundering van de kerkenkamer en een kleine uitbreiding (toiletten e.d.).

2014

2014 Start fondswerving voor het Restauratieplan

Start fondswerving voor het Restauratieplan (tot. circa €900.000,-). Na de overdracht werd gestart met de uitwerking van de plannen. Laurens Vis (oud lid van de DGW) werd ingeschakeld als architect en het plan werd verder uitgewerkt en begroot. Op basis van een business- en exploitatieplan en de restauratiebegroting (nieuwe begroting ruim € 700.000,-) werd in 2014 gestart met fondswerving.

2009

2009 De oprichting van de SWV

In 2009 werd de Wormerveerse Vermaning door de DGW overgedragen (verkocht voor één euro) aan de St. Wormerveerse Vermaning. De SWV was kort daar voor op initiatief van de HVW en een aantal prominente en betrokken Wormerveerders opgericht. De verwachting was dat er circa € 250.000, – nodig zou zijn voor de restauratie (o.a. funderingsherstel kerkenkamer) om het gebouw weer in goede staat te krijgen, geschikt voor tentoonstellingen, concerten en andere (culturele) activiteiten van- en voor Wormerveerders.

1908

1908 Uitbreiding kerkenkamer

In 1908 werd de bescheiden kerkenraadskamer achter het gebouw vervangen door een dubbel zo grote stenen aanbouw onder architectuur van de Wormerveerse aannemer Dirk Stam.

1855

1855 Bouw van het orgel

De Amsterdamse orgelbouwers Flaes en Brünjes bouwden in 1855 hun eerste orgel in de Wormerveerse vermaning. Later zouden zij in de Zaanstreek in nog vijf kerken een kerkorgel bouwen. (op de foto: Pieter Flaes)

1830

1830 Bouw Wormerveerse Vermaning

De Friese Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer schreef in 1829 een wedstrijd uit onder Nederlandse architecten voor een passend ontwerp voor een nieuw vermaanhuis. Het oude kerkgebouw, een houten pand achter het tegenwoordige Zaanweg 64, was te klein geworden en vergde ook te veel onderhoud. Het winnende ontwerp, ingezonden onder het motto ‘Aan de Godsdienst gewijd’, was van de Amsterdamse architect Hendrik Springer. Deze was afkomstig uit een bekend geslacht van timmerlieden en architecten. Hendriks vader, meester-timmerman Willem Springer, kreeg daarna de opdracht om het ontwerp uit te voeren. En zo verrees in 1830-’31 een fors gebouw in neoclassicistische stijl.

1675

1675 Doopsgezinden in Wormerveer

De doperse geloofsrichting in Wormerveer bestond sinds het eind van de zestiende eeuw uit twee gemeenschappen: die der Friese doopsgezinden en die der Waterlandse doopsgezinden. Laatstgenoemden hadden hun vermaning op de Noord, achter de bebouwing van het tegenwoordige wooncomplex ‘De Zaanstroom’. Over de vroegste geschiedenis van beide gemeentes is weinig bekend. In 1675 telden de ‘Waterlanders’ driehonderd lidmaten.

De geschiedenis in beeld

Share This