Organisatie

De Stichting Wormerveerse Vermaning heeft een drietal doelen voor ogen tw. het instandhouden van dé Vermaning, een in Wormerveer staand monument met een reeds lange geschiedenis. Verder een plaats te zijn waar de cultuur in de breedste zin van het woord uitgeoefend en beleefd kan worden en tevens een plek te zijn waar alle maatschappelijke vormen van contact te vinden is.

Wie zijn we en wat is ons doel?

Deze doelen willen we bereiken door initiatieven vanuit en voor de bevolking te (laten) ontplooien en te stimuleren. We worden daarin ook gesteund door diverse maatschappelijke en sociale partners die ons weten te vinden met hun activiteiten. Voor de restauratie worden we vooral gesteund door de Gemeente Zaanstad, de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst Monumenten. Ook hebben we een aantal fondsen, donateurs en sponsors, voornamelijk uit Wormerveer en omgeving die een bijdrage leveren.

Maar nog even…

Waarom ‘de Wormerveerse Vermaning’?
De kern van de ambitie van de SWV is dus het zorgen van een plek (ruimte) voor het stimuleren van sociale samenhang en cultuur. Dat begint met het realiseren van een ruimte en heel concreet begint dat met het restaureren van de (voormalige) Vermaning in Wormerveer en die geschikt te maken voor – ja, waar eigenlijk niet voor.
Dat gaat niet alleen over stenen etc. maar ook over de vraag hoe je de organisatie en de financiering zo kunt inrichten dat de voorwaarden voor gebruik passen bij de kern van de ambitie.

Nu dat ons wat betreft het gebouw goeddeels gelukt is, richten we ons samen met circa 20 vrijwilligers op het stimuleren en bieden van ruimte voor een breed scala aan activiteiten.

Hoe is het zo gekomen?

Bij de oprichting van de Stichting Wormerveerse Vermaning ‘SWV’ in 2009 was er weinig betaalbare ruimte meer in de omgeving. De bestaande initiatieven waren inmiddels grotendeels doodgebloed. Een aantal Wormerveerders besloot toen de Wormerveerse Vermaning te kopen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Wormerveer. Dit kerkgenootschap was niet meer in staat het gebouw te beheren en de hoogst noodzakelijke restauratie te realiseren.

Met de oprichting van de Stichting Wormerveerse Vermaning en de aankoop van de vermaning was er weer perspectief op deze plek en daarmee in Wormerveer.

Als 1e stap was het noodzakelijk de bouwkundige conditie van de Wormerveerse Vermaning te verbeteren. Een restauratie- en funderingsherstelplan was het gevolg. In eerste instantie werden de kosten geschat op circa € 250.000,- . Na uitwerking van het plan bleek er circa € 900.000,- noodzakelijk te zijn. Voor de werving van partners en de bijdrage van fondsen was het van belang een overtuigend en realistisch businessplan te maken.

Door die inspanning is inmiddels in 2020 circa € 700.000,- besteed en dus een flink deel van de restauratie gerealiseerd maar we zijn dus nog niet klaar. Er is nog zeker € 200.000,- nodig om dit in 2023 totaal af te kunnen maken.

Sinds de afronding van de 1e fase van de restauratie in 2016, is gestart met het programmeren van activiteiten. Met de opbrengst daarvan worden jaarlijks de lopende (vaste) kosten gedekt.

Sinds die tijd breiden de activiteiten zich uit en daarmee ook de organisatie en het aantal betrokken vrijwilligers.
Gesterkt door de medewerking van alle kanten en gezien wat tot nog toe al bereikt is, voelen zij dat Wormerveer binnenkort een ware Cultuurtempel rijker zal zijn.  

Bestuur en medewerkers

Anneke Vlot – Voorzitter
Tom Terbrack – Secretaris 
Tjalling Beets – Penningmeester
Hans Boekhoorn 
Hanna van der Laan

De beheerders
Tjalling Beets –  Rooster/Coördinatie Restauratie

Hanna van der Laan – Verhuur ruimtes

PR & communicatie
Tjalling Beets – Beheer contactgegevens
Henk Heinis – Opmaak banners ed.
Hans Boekhoorn – Beheer Website

Algemeen
Wilma van Lieshout – Inkoop
Yvonne Winters – Inkoop

Het bouwteam/ technisch beheer
Tjalling Beets
Henk Luijt
Jos Pruijser
Willem Launspach

Werkgroep klassiek
Hans Boekhoorn, vz
Tjalling Beets
Willem Launspach

Werkgroep Jazz
Tom Terbrack, vz
Jos van Beest
Arléne Launspach
Willem Launspach

Werkgroep Filosofie
Marcel Boer
Joke Hütteman

De Wormerveerse Vermaning kan tevens rekenen op een twintigtal vrijwilligers voor oa. de werkgroepen, barwerkzaamheden, inkoop, begeleiding bij concerten, voorstellingen en technische hulp.

Het bestuur en alle medewerkenden, zijnde vrijwilligers, zijn onbezoldigd.

Fondsen

Rijksdienst Monumenten
Provincie Noord-Holland
Gemeente Zaanstad – monumenten
ADS – Doopsgezinde fondsen
Steunfonds Wormerveerse Vermaning
Honig Laan Fonds
PM Duyvis
NJ fonds
Gerrit Blauw fonds
de Acht Staten
Bredernhof St. / Vrederijk

Bedrijfsvrienden

 

  

 

De Stichting Wormerveerse Vermaning heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn aftrekbaar van uw inkomsten of vennootschapsbelasting.

De Stichting met haar vrijwilligers voert al haar werkzaamheden vrijwel geheel uit ten behoeve van cultuuractiviteiten in al haar verscheidenheid en de zorg voor het juist onderhouden van haar gebouw. Zij heeft dan ook geen winstoogmerk.

Uw bijdrage wordt dus volledig gebruikt voor uw doel. Wilt u meer weten hierover mail ons dan op info@wormerveersevermaning.nl

Stichting Wormerveerse Vermaning

Zaanweg 57
1521 DM Wormerveer
Kvk.nr. 34372917
RSIN 821750835
Bankrek. NL65RABO 0156762331
Btw nr. NL821750835B01

Share This