Privacybeleid

De Stichting Wormerveerse Vermaning, gevestigd op de Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
De Stichting Wormerveerse Vermaning verwerkt alleen persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij het reserveren voor activiteiten. Deze worden alleen daarvoor gebruikt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij indien nodig verwerken:


 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Reserverings- / bezoekgegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Contactgegevens van de klanten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
De Stichting Wormerveerse Vermaning verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het afhandelen van een reservering en / of een betaling
 • 
Het verzenden van een nieuwsbrief

 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  De Wormerveerse Vermaning analyseert bezoekgedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren

 

Geautomatiseerde besluitvorming.
De Stichting Wormerveerse Vermaning neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Wormerveerse Vermaning) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
De Stichting Wormerveerse Vermaning bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.
De Stichting Wormerveerse Vermaning deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De Stichting Wormerveerse Vermaning verstrekt alleen met uw nadrukkelijke toestemming persoonsgegevens aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
De Stichting Wormerveerse Vermaning gebruikt alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website, het gebruiksgemak en de bestelling. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houdt er in dat geval wel rekening mee dat u dan mogelijk geen reserveringen kunt doen via de website.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting Wormerveerse Vermaning. Eenieder kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken te verkrijgen door een mail te sturen naar info@wormerveersevermaning.nl .


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
De Stichting Wormerveerse Vermaning neemt de bescherming van uw/jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u/jij het idee hebt dat uw/jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wormerveersevermaning.nl

Share This