Over de Wormerveerse Vermaning

 

Wormerveer kende een rijk verenigingsleven, maar na het sluiten van de verschillende zalen zoals de Jonge Prins en de nieuwe Sociëteit e.a. in de afgelopen jaren, gaan er nu weken voorbij zonder dat er veel te doen is.

Naast de nieuwe initiatieven in de Lorzie (sociaal, welzijn en zorg gerelateerde activiteiten) en de Grote Weiver willen we met- en in de Wormerveerse Vermaning behalve voor de traditionele functie met name ook ruimte en een podium bieden voor kunst, cultuur en maatschappij.

Ook biedt de Vermaning ontwikkelingsmogelijkheden voor beginnende- en gevorderde kunstenaars vanuit de beeldende kunst en muziek.

Publiek en makers krijgen in de Wormerveerse Vermaning de ruimte om hun horizon te verbreden en het experiment aan te gaan. Dat stimuleren door de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. Dat kan door de initiatiefnemers / gebruikers ruimte te bieden om zo veel mogelijk zelf te doen.

 

Gasten

De Wormerveerse Vermaning biedt een podium voor programma’s van haar gebruikers. De vaste gebruikers – non profit organisaties, worden gestimuleerd om hun activiteiten ook te tonen aan een breder publiek. Naast concerten / voorstellingen is het de bedoeling dat er regelmatig lezingen en debatten georganiseerd worden en dat er scala aan festivals plaats vindt waar mogelijk in samenwerking met partners.

 

Activiteiten en programmering

Het gebruik en de verschillende activiteiten e.a. worden vanuit het bestuur gecoördineerd en geprogrammeerd.

Daarnaast is het de bedoeling dat de Stichting Wormerveerse Vermaning zelf ook initiatieven vanuit werkgroepen initieert op verschillende gebieden zoals:

 • Klassieke muziek – werkgroep Menno Simonsz Flaes
 • Wereld muziek
 • Kennis maken met instrumenten
 • Boeken Verhalen en gedichten
 • Spel en denksport
 • Kunst en Tentoonstellingen

We staan nog aan het begin van deze werkgroepen en zoeken nog samenwerking met mensen en organisaties om hier aan verder vorm te geven.

 

 

Bestuur

De Vermaning is eigendom van de Stichting Wormerveerse Vermaning.

Deze is geregistreerd bij de KvK nr. 34372917, RSIN 821750835 en heeft een ANBI status

Het bestuur van de Stichting Wormerveerse Vermaning bestaat uit:

 • Voorzitter: Anneke Vlot
 • Secetaris: Ton Terbrack
 • Penningmeester: Agnes Mijnen
 • Coördinatie Programmering: Tjalling Beets
 • Beheer en Vrijwilligers: Joost van Erp
 • Werkgroep Klassiek: Hans Boekhoorn
 • Bouwcoördinator: Tjalling Beets

 

jaarverslag 2018

jaarverslag 2017 pers

jaarverslag 2016

 

Stichting Wormerveerse Vermaning

Secr. Zaanweg 57

1521 DM  Wormerveer

www.wormerveersevermaning.nl

 

info@wormerveersevermaning.nl

Bankrek. NL65RABO0156762331

Btw nr. NL821750835B01