De Wormerveerse Vermaning biedt een podium voor programma’s van haar gebruikers. De vaste gebruikers – non-profit organisaties, worden gestimuleerd om hun activiteiten ook te tonen aan een breder publiek. Naast concerten/ voorstellingen is het de bedoeling dat er regelmatig lezingen en debatten georganiseerd worden en dat er scala aan festivals plaats vindt, waar mogelijk in samenwerking met partners.

 

Activiteiten en programmering

Het gebruik en de verschillende activiteiten e.a. worden vanuit het bestuur gecoördineerd en geprogrammeerd.

Daarnaast is het de bedoeling dat de Stichting Wormerveerse Vermaning zelf ook initiatieven vanuit werkgroepen initieert op verschillende gebieden zoals:

 • Klassieke muziek – werkgroep Menno Simonsz Flaes
 • Wereld muziek
 • Kennis maken met instrumenten
 • Boeken Verhalen en gedichten
 • Spel en denksport
 • Kunst en Tentoonstellingen

We staan nog aan het begin van deze werkgroepen en zoeken nog samenwerking met mensen en organisaties om hier aan verder vorm te geven.

Bestuur Wormerveerse Vermaning

Roel Hamming,  Tjalling Beets, Sibolt Edzes, Joop Knijnenberg, Frans Heine, Gerrit Verhoeven, Agnes Mijnen

Cock Sierhuis ontbreekt op de foto

 

 

Bestuur

De Vermaning is eigendom van de Stichting Wormerveerse Vermaning.

Deze is geregistreerd bij de KvK nr. 34372917, RSIN 821750835 en heeft een ANBI status

Het bestuur van de Stichting Wormerveerse Vermaning bestaat uit:

 • Voorzitter: J. Knijnenberg
 • Secetaris: S. Edzes
 • Penningmeester: A. Mijnen
 • Bestuursleden:
  • Frans Heine
  • Gerrit van der Hoeven
  • Tjalling Beets
  • Roel Hamming
  • Tom Terbrack
  • Joost van Erp

 

jaarverslag 2016

 

Stichting Wormerveerse Vermaning

Secr. Zaanweg 63

1521 DM  Wormerveer

www.wormerveersevermaning.nl

info@wormerveersevermaning.nl

Bankrek. NL65RABO0156762331

Btw nr. NL821750835B01